Министерският съвет отмени Решението за приемане на ЗИД на Закона за движението по пътищата

Кабинетът отмени взетото на 9 септември т.г. Решение за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

С проекта на закон се предлагаше преминаване към едноетапно производство по търсене на административнонаказателна отговорност за редица нарушения на действащия Закон за движението по пътищата. Поради необходимост от допълнително съгласуване със заинтересованите страни, проектът на закон няма да бъде представян на вниманието на Народното събрание преди достигане на консенсус по основните положения в него.

Pin It on Pinterest