Министерският съвет определи заместник-директор за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие

Министерският съвет определи Йоана Захариева-Бояджиева – началник на отдел „Регионални финансови институции“ в Министерството на финансите, за заместник-директор за Република България в Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР).

По този начин ще се осигури представителство на страната ни в управителните органи на ЧБТР, подпомагане дейността на банката и защита интересите на България като акционер.

Черноморската банка за търговия и развитие е независима международна институция с регионален характер. Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на търговската активност между страните учредителки.

Pin It on Pinterest