България

Министерският съвет одобри позицията по дело С-14/24 Р „Комисията срещу „Български енергиен холдинг“ ЕАД и други“

Министерският съвет одобри днес позицията по дело С-14/24 Р „Комисията срещу „Български енергиен холдинг“ ЕАД и други“. С протоколното си решение от днешното заседание МС дава съгласие да бъдат осъществени всички процесуални действия по осигуряване защитата на правата и интересите на Република България във връзка с делото.

Самото дело С-14/24 Р е образувано по жалба на Европейската комисия срещу решението на Общия съд по дело T-136/19 от 25 октомври 2023 г. С това решение е уважено изцяло искането на жалбоподателите – „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, и е отменено Решението на Комисията от 17.12.2018 г., когато Европейската комисия приема забранително решение по делото за нарушаване на чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз. Тогава ЕК постановява, че БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, са отказали на други страни достъп до ключова инфраструктура за транспортиране и съхранение на газ, контролирана от БЕХ група, защитавайки по този начин господстващото положение на дружеството си доставчик (Булгаргаз) на пазарите за доставка на газ в България. Според ЕК злоупотребата е започнала на 30 юли 2010 г. и е продължила до 1 януари 2015 г.

На 01.03.2019 г. БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД обжалват решението на ЕК пред Общия съд на Европейския съюз. На 25 октомври 2023 г. от страна на Общият съд е постановено решение по дело Т-136/19, с което е уважено изцяло искането на жалбоподателите и е отменено Решението на Комисията от 17.12.2018 г.

На 1 февруари 2024 г. на Република България е връчена жалба, подадена от Европейската комисия срещу решението на Общия съд по дело T-136/19 от 25 октомври 2023 г. Това налага да бъде приета позиция за защита интересите на БЕХ Група и дъщерните дружества. В одобрената позиция на българската държава се подкрепя заключението на Съда, че обсъжданията във връзка с предоговарянето на Договора за транзит от 2005 г. „нямат доказателствена стойност“ за доказването на злоупотреба по чл. 102 Договора за функциониране на Европейския съюз.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest