Министърът Йорданова подписа стратегически документ за борба с киберпрестъпността

Министър Йорданова подписа Допълнителния протокол към  Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство на Съвета на Европа по време на Международна конференция в Страсбург днес.

„Подобряването на трансграничния достъп до електронни доказателства е въпрос от голямо значение за наказателното производство. Повече от 80% от всички наказателни производства изискват събиране на електронни доказателства. В значителен брой случаи такива данни са необходими, за да помогнат правоприлагащите и съдебните органи да доведат усилията си до успешен резултат“, заяви министър Йорданова пред международния форум днес. Тя допълни, че статистическите данни показват, че повече от половината от всички разследвания се нуждаят от трансграничен достъп до електронни доказателства. „Интернет създаде условия за избягване от правосъдието. Консолидиран отговор се очаква дълго от нашите съдебни и правоприлагащи колеги за пряко и експедитивно сътрудничество между тях и доставчиците на услуги“, каза Йорданова. В словото си тя подчерта, че една трета от държавите, ратифицирали Конвенцията, са от всички континенти, не само от Европа.

Протоколът цели подобряване на сътрудничеството между съдебните органи във връзка със събирането и достъпа до електронни доказателства за целите на наказателния процес и създава по-голяма правна сигурност по отношение на условията, при които доставчиците на услуги могат да отговарят на непосредствени искания за предоставяне на данни.

Прякото сътрудничество с доставчиците на услуги се изразява в два типа мерки: предоставяне на информация за регистрация на име на домейн и на данни за абонати на услуги. Същевременно, Протоколът включва и разпоредби от традиционен тип за оказване на сътрудничество между компетентните органи на договарящите страни. По този ред ще се прилагат две процедури – за изпълнение на заповед за бързо предоставяне на данни за абоната и на трафични данни, както и специална процедура за бързо разкриване на съхранени компютърни данни в спешни случаи. 

Обръщения направиха и много от високопоставените гости на Конференцията. Италианският министър на правосъдието, Марта Карабия подчерта, че ефективните процедури на Втория допълнителен протокол ще позволят успешно разследване на тежки престъпления, осъществявани онлайн- трафик на хора, детска порнография, тероризъм. Правителствата трябва да отговорят на посочените предизвикателства в съответствие със средствата на технологичната революция. Престъпниците оставят следи в електронната среда и тяхното своевременно запазване и предаване на разследващите органи, ще помогнат да бъдат изправени пред правосъдието. Генералният секретар на Съвета на Европа, Мария Бурич също изтъкна ролята на Втория допълнителен протокол за ефективното противодействие на кибернетичните престъпления и организираната престъпност, позволявайки на компетентните органи в държавите, подписали Протокола, да събират доказателства в чуждестранни юрисдикции. 

изображение

По рано днес министър Йорданова подписа и Протокол за заплащане на доброволни вноски от страна на  България в полза на Венецианската комисия и Европейския съд по правата на човека.

Pin It on Pinterest