Министърът Йорданова е на работно посещение в Страсбург по повод 30-годишнината от членството на България в Съвета на Европа

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова се среща с почетния председател на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) Джани Букикио и със секретаря на комисията Симона Граната – Менгини.

изображение

Те обсъдиха сътрудничеството между Венецианската комисия и България в контекста на 30-та годишнина от членството на страната ни в организацията. Йорданова подчерта колко важен инструмент са становищата на Венецианската комисия за намирането на работещи решения по отношение на съдебната реформа. Акцент беше поставен на бъдещото сътрудничество при изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост и предстоящите реформи, свързани с върховенството на правото.

Представителите на Венецианската комисия уточниха, ме че ще подкрепят усилията на МП чрез становище по законопроекта в тази връзка възможно най-скоро, след като той бъде изготвен.

изображение

Министър Йорданова се срещна още с председателя на Четвърта секция наЕвропейския съд по правата на човека и национален съдия Йонко Грозев и със заместник-юридическия секретар на Съда г-н Абел Кампос.

Изтъкнато беше огромното значение, което практиката на ЕСПЧ е оказала върхунационалното ни законодателство и тласъка, който решенията на Съда са дали за провеждането на редица, съществени за гражданите на България, реформи.

Йорданова изрази надежда, че влизането в сила на Протокол 15 ще укрепи принципа на субсидиарността и концепцията за свободата на преценка на държавите членки и посочи, че това ще въздейства на националните съдилища да прилагат стандартите на Конвенцията по най-ефективен и справедлив начин.

Представителите на Съда окуражиха плановете на министерството за реформи и подчертаха, че прякото прилагане на Конвенцията трябва да бъде приветствано. Обсъдени бяха въпроси от взаимен интерес, като новите стратегии за разглеждане на жалбите и съкратените решения на Съда – процедура, която е все още в тестов период.

Pin It on Pinterest