България

Министър Запрянов: Необходимо е значително увеличаване на индустриалния производствен капацитет в Европа

България остава ангажирана към общите усилия на ЕС и потвърждава силната си подкрепа за Украйна“.

Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов днес, 28 май, на заседанието на Съвета „Външни работи/ Отбрана“ на ЕС. Съветът, който се проведе в Брюксел, премина в две сесии посветени на подкрепата на ЕС за Украйна и на отбранителната готовност на Съюза.

Министър Запрянов подкрепи продължаващата военна подкрепа на ЕС за Украйна. Той информира участниците в заседанието за предоставената от страната ни помощ и увери, че тя ще продължи и в бъдеще. Министърът на отбраната подчерта ролята на Фонда за подпомагане на Украйна за продължаване на доставките в отговор на спешните украински потребности. Той отбеляза и значението на дългосрочните ангажименти на ЕС към Украйна в областта на сигурността и отбраната, които ще допринесат за укрепването и устойчивостта на страната и в следвоенния период. В сесията участваха генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг и министърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров.

„Необходимо е значително увеличаване на индустриалния производствен капацитет в Европа и попълване на запасите от оръжия и боеприпаси“, заяви министър Запрянов. „Вярваме, че новата Европейска стратегия за отбранителна индустрия и свързаната с нея Програма ще допринесат за развитието на стратегическо сътрудничество в отбраната и за конкурентна и иновативна отбранителна индустрия“ – подчерта министърът. Той се застъпи за балансиран и приобщаващ подход за индустриите на всички държави-членки при изпълнение на Стратегията, с фокус на малките и средни предприятия. Министърът на отбраната отбеляза също значението на засиленото сътрудничеството с НАТО и с партньорските държави.

На заседанието на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана министър Запрянов даде висока оценка за ролята на Агенцията като платформа за сътрудничество на държавите-членки при приоритизиране и развитие на способностите. Той подкрепи резултатите от проведения дългосрочен преглед, които дават указания за развитието на Агенцията в помощ на държавите-членки при реализиране на отбранителното сътрудничество.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest