България

Министър Запрянов: Необходимо е ускоряване на интеграцията на нашето оръжейно производство с европейското

Необходимо е отбранителната политика и политиката в областта на индустрията да бъдат адаптирани към ускоряване на интеграцията на нашето оръжейно производство с това на Европа“.

Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в приветствието си на откриването на тематичен семинар „Иновациите в българската отбранителна индустрия и модернизацията на Българската армия“ в Университета за национално и световно стопанство днес, 13 май. Семинарът е под патронажа на министъра на отбраната Атанас Запрянов и министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов и се провежда в рамките на националната научна програма „Сигурност и отбрана“.

В приветствието си министър Запрянов подчерта, че индустриалното сътрудничество, развивано при изпълнение на някои по-значими проекти за модернизация на Българската армия, създава добри възможности както за отбранителната индустрия, така и за модернизацията на Въоръжените сили. Примери за подобно сътрудничество са реализацията на проектите за строителство на два многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили, програмата за индустриално сътрудничество във връзка с придобиване на нов боен самолети „F-16 Block 70“, както и перспективите за подобно сътрудничество по договора за придобиване на бойни машини „Страйкър“.

„В навечерието на нашето оръжейно изложение „Хемус 2024“, апелирам за по-тясна връзка на армията, Министерството на отбраната, Министерството на икономиката с науката и промишлените предприятия. За да може да се организираме така, че нашата индустрия постепенно да се настани както на създавания в момента европейски пазар за бойни припаси и отбранителна техника, така и в европейската отбранителна и технологична база. Това е бъдещето“, подчерта още министърът на отбраната Атанас Запрянов.

В приветствието си той акцентира и върху значението на наскоро приетата от Народното събрание „Програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.“, която очертава насоките за развитие на отбранителните способности и може да служи като ориентир за отбранителната индустрия по отношение на инвестиционните намерения на Министерството на отбраната. „В нея са включени основните проекти за превъоръжаване на Българската армия, с оглед развитието на военните способности на НАТО и Европейския съюз, с отчитане на уроците от войната в Украйна и конфликта в ивицата Газа“, посочи министър Запрянов.

„Нито една държава няма потенциала да разполага и поддържа самостоятелно пълен спектър от отбранителни способности и съответния промишлен и технологичен капацитет на своя територия“, посочи още той. И акцентира върху разработените инициативи, програми и инструменти на НАТО и Европейския съюз, насочени към укрепване на отбранителната технологична и индустриална база. „Министерството на отбраната разглежда всички тези инициативи и инструменти като възможности за развитие на силни и устойчиви отбранителни индустриални способности и капацитет. От своя страна българската отбранителна индустрия и научно-изследователски организации демонстрират намерения да бъдат активен участник в тези инициативи и стават все по-търсен партньор за участие в международни консорциуми“, посочи още министър Атанас Запрянов.

Министерството на отбраната винаги е държало на сътрудничеството с Университета за национално и световно стопанство като една от най-сериозните научно-образователни организации в страната, посочи още министърът.

В тематичния семинар участваха още проф. д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС, Христо Гаджев – председател на Комисията по отбраната в Народното събрание, полк. доц. д. н. Борислав Генов – директор на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, представители на отбранителната индустрия и др.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest