България

Министър Вътев: Един от водещите ни приоритети е трайното и неразривно обвързване на науката с практиката

Един от водещите приоритети на настоящия екип на Министерство на земеделието и храните е трайното и неразривно обвързване на науката с практиката.

Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев на второто изложение на иновативни разработки с приложение в селското стопанство и индустриите от агрохранителната верига, кръговата икономика и биоикономика, организирано от Академия „Иновации в агробизнеса“, в гр. София. Инициативата е съвместна  със Стопанския факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Клийтех България и Професионална асоциация по работика, автоматизация и иновации.

Министър Вътев обясни, че се работи в посока подсилване на дейността на Селскостопанска академия и всички университети, които имат отношение към аграрния сектор. Той уточни, че България разполага със стотици аграрни учени, които са по света и работят за чужди компании. „Започнали сме организация да поканим тези български учени и да ги срещнем с младото поколение в аграрния сектор, което има друг подход, и поглед. Те много добре разбират от пазар и маркетинг. Разчитам на тази среща да вдъхновим младите чрез успелите и признати в цял свят българи“, добави още министърът и подчерта, че пазарният успех е най-важният индикатор за всяка успешна иновация.

Министърът на земеделието и храните посочи, че говорейки за наука и иновации, няма как да не говорим за бъдещето. „Всеки един от нас с телефона си ще може да прочете етикета на един хранителен продукт, което ще промени цялата хранителна промишленост. Производството и преработката са един процес, никой не може без другия по веригата. Навсякъде по света като кажеш аграрен сектор се разбира от полето до масата“, обясни той.

Към настоящия момент е започнало обследване на продоволствената сигурност на страната, като амбициите са да се премине към продоволствена независимост, заяви още министър Вътев. Като пример той посочи Франция, в която ресорното министерство е на земеделието и продоволствената независимост. „Тяхната политика гарантира, че при всякакви кризисни ситуации може да обезпечи населението си с необходимата храна и напитки. Тъй като виждаме колко е сложна международната обстановка, никой не може да ни гарантира каква криза ще настане“, посочи Вътев.

В заключение министърът подчерта, че когато се спазват законите на науката се получава и добър резултат. „Вярвайте в успеха на връзката между наука и практика и приемете, че целта ни е тази връзка да стане неразривна“, призова той.

На събитието участваха председателят на Селскостопанска академия проф. Виолета Божанова, заместник деканът „Научноизследователска дейност, иновации и проекти“, Стопански факултет към Софийския университет доц. д-р Тодор Ялъмов и изпълнителният директор на Българската аграрна камара Светлана Боянова.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest