Министър Василев: Целта на МФ е да спре неефективното разходване на публичните ресурси и да подобри събирането на приходите

Това, което заварихме още от първия ден в Министерството на финансите, не беше изненада за никого от колегите във финансовия сектор и за българските граждани – пандемичните икономически и социални мерки бяха бюджетирани до края на март, бяха удължени с вземания от различни пера от бюджета до края на месец май, но реално нямаше финансиране от бюджета, за да може те да продължат занапред.

Актуализация на бюджета не беше направена“. Това каза министърът на финансите Асен Василев днес на брифинг в Министерски съвет, на който беше представен отчет за работата на служебното правителството за първия месец от управлението.

Министър Василев припомни, че сред първите задачи на новия екип на МФ е било изготвянето на план-сметката за изборите, за което е имало само един работен ден. „Другата основна цел беше да се осигури ритмичната работа на правителството. Част от икономическите и социалните мерки бяха продължени във формата, в който бяха и преди работата на служебния кабинет, а част от мерките, след разговори с работодателите и синдикатите, бяха преформатирани. Успяхме да организираме извънбюджетен ресурс в размер на 2,5 млрд. лв., с което да надградим съществуващите мерки и да направим програма за възстановяване на бизнеса след кризата, като запазим мерките, насочени към най-уязвимата част от населението“, подчерта финансовият министър.

Основен акцент в отчета си министър Василев постави върху установената липса на контрол – на предварителен контрол как се възлагат договорите и поръчките, на последващ контрол как се изпълняват тези договори и поръчки и липса на адекватна заинтересованост на държавата, като стопанин на ресурса на гражданите, както и системно несъбиране на данъци в Националната агенция за приходите. Според финансовият министър през последните 30 дни се отчита значително повишена събираемост в НАП. Конкретните данни за която МФ ще изнесе в следващите дни. Министърът посочи, че новото ръководство на НАП е предприело конкретни мерки като е преориентирало работата си към големите данъкоплатци, фирмите, които ползват голям обществен ресурс и тези с големите касови наличности. Благодарение на това вече има изпреварваща събираемост на приходите и се очаква тя да бъде повече, отколкото предварително е заложено в закона за бюджета.

„Наваксани са изоставянията в събираемостта и в другата приходна администрация – Агенция „Митници“, съобщи още Василев. Той посочи конкретен пример за липса на контрол в митниците, който вече е преодолян – на терминала на пристанище „Росенец“ е имало щат от 7 митнически служители, които е трябвало да правят контрол с 24-часови смени, но вече е увеличен щатът, там работят и служители на НАП, и на Гранична полиция.

По отношение на обявените още в първите дни на работата на служебния кабинет мерки за контрол на касовите наличности на фирмите, министър Василев припомни, че при проверката на т.нар. „златен гьол“ на границата с Турция, е било установено, че има касови апарати, които от 2018 г. не са подавали информация към НАП, и години наред никой не се е заинтересовал как касови апарати на граничен пункт с големи обороти, които събират и държавни такси, не са подавали информация към приходната администрация.

Министър Асен Василев обобщи и работата на МФ по контрола върху обществените поръчки, като акцентира върху т.нар. in-house поръчки. „Това, което се наблюдава, е, че през последните 4 г., вместо да се използва ЗОП и да се спазват правилата по възлагане, голям държавен ресурс е минавал през in-house поръчки – това са непрозрачни процедури, чрез които директно държавните фирми са се договаряли с частни изпълнители, без да минават през ЗОП, през тръжни процедури, обжалвания и всички други процеси, които законодателят е предвидил“, обясни министърът. Според него се е използвала „вратичка“ в закона, която е за спешни и неотложни случаи, и това се е превърнало в порочна практика. По този проблем вече са предприети мерки с Агенцията по обществени поръчки (АОП), така че тези in-house поръчки да бъдат публикувани, защото в момента няма публична информация за тях. С Министерството на правосъдието и другите министерства се работи по решение на Министерския съвет, което да ограничи използването на тази практика.

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) проверява големите възложители на обществени поръчки, които използват т.нар. „огледални договори“, в които държавната структура дава договор за изпълнение на свое подразделение, но след това се оказва, че то не може да го извърши със свои средства и го превъзлага на частни подизпълнители, което е в нарушение на първоначалния договор и е направено изцяло и единствено с цел да се заобикаля ЗОП, както и тези средства да се разходват без публичен контрол.

Финансовият министър съобщи също, че е установен голям теч на публични средства за закупуване на горива от държавни и общински организации, като в обществената поръчка са залагани горива с висок акциз, а след това са купувани такива с нисък – по 300 лв. на тон.

Министър Василев беше категоричен, че Министерството на финансите ще продължи да работи за повишаване на контрола върху неефективното разходване на публичните ресурси и за установяване на случаите на недобра събираемост на приходите от държавата, като систематично тези проблеми ще бъдат отстранявани.

Pin It on Pinterest