България

Министър Тагарев се срещна с генерал-майор (о.з.) Бeр Сегуин – директор на Европейския център за изследвания на сигурността „Джордж С. Маршал“

Министърът на отбраната Тодор Тагарев проведе среща с директора на Европейския център за изследвания на сигурността „Джордж С. Маршал“ генерал-майор (о.з.) Бeр Сегуин.

Във фокуса на разговорите беше взаимодействието между страните-членки на НАТО и страни-партньори в сферата на военното образование и ролята на Центъра „Джордж С. Маршал“ за подготовката на кадри в състемата на националната сигурност и отбрана. Беше обсъден и приносът на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата „Партньорство за мир“ (PfPC) за обмяната на опит между военнообразователните институции и за развитието на научните изследвания в областта на сигурността.

Генерал-майор (о.з.) Бер Сегуин е в България по покана на началника на Военната академия генерал-майор Тодор Дочев за участие в годишната научна конференция, организирана от Военна академия „Г.С.Раковски“ по повод 20-ата годишнина от приемането на България в НАТО и 75-ата годишнина от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор. Научният форум е посветен и на 25 години от създаването на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността в НАТО „Партньорство за мир“. Военна академия „Г. С. Раковски“ е член на Консорциума от неговото създаване през 1999 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest