България

Министър Стоянов: Активният оперативен обмен е отправна точка за ефективното противодействие на организираната престъпност

Министърът на вътрешните работи приветства участниците във Втората глобална конференция по проект „Гайгер“, която се провежда у нас по инициатива на ИНТЕРПОЛ

Приемаме факта, че България е домакин на събитието, което обединява работни групи от регионите на Черно море, Кавказ, Югоизточна Азия и Африка, като своеобразна оценка за полаганите от страната ни усилия в ефективното противодействие на организираната престъпност – резултат, постигнат от колаборация с колегите от Интерпол, подчерта в словото си министър Стоянов. Той благодари за последователната инициатива на Международната организация на криминалната полиция ИНТЕРПОЛ, доказателство за което и провеждането на Втората глобална конференция по проект „Гайгер“ – платформа, която позволява активен информационен обмен, свързан с евентуалните заплахи от трафика на радиочестотни и ядрени материали и идентифицирането на потенциалното им използване за престъпна дейност на национално, регионално и международно равнище.

Днешният формат е платформа за активно споделяне на мнения и опит между експерти от  правоохранителните органи. Тя ще позволи ускоряването на бъдещо взаимодействие не само по конкретни случаи в региона и ще насърчи използването на инструментариума на ИНТЕРПОЛ, коментира министър Стоянов. Той изрази убеденост, че базата данни на „Гайгер“ като  информационно-технологична система ще позволи своевременно споделяне на информация – основен механизъм за ефективно противодействие по отношение на заплахите от тероризъм.

Вътрешният министър увери участниците в глобалния формат, че България приема с голяма отговорност членството в Международната организация на криминалната полиция, обединила 196 държави. По думите му ИНТЕРПОЛ е ключов фактор, който координира международното сътрудничество на полицейските органи от различните страни в борбата с криминалната престъпност, изгражда общи политики и експертни мрежи  и защитава общата ни мисия да защитаваме отвоюваната за всички ни свобода.

България е домакин на Втората глобална конференция по проект „Гайгер“. В нея участват  представители на генералния секретариат на Интерпол, на 36 държави  от регионите на Югоизточна Азия, Южна Африка, Черно море и Кавказ, и на Международната атомна енергетика. Първият аналогичен формат бе реализиран през 2022 г. в Истанбул.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest