Министър Стоилов постави въпроса за съществуването на „инвестиционното гражданство“

„Ръководството и служителите на Министерството на правосъдието работят по 35 проекта на нормативни актове – законови и подзаконови.

Значителна част от тази работа е започнала в предшните месеци и дори години. Голяма част от тях са напреднали, но други, главно заради недобра организация, са забавени и са с изтекли срокове“. Това заяви министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов на пресконференеция, на която даде повече информация за работата на ведомството по основните приоритети.

Един от тях е подобряването на обслужването на гражданите и в тази насока проф. Стоилов е издал изменение и допълнение на наредбата за прилагане на глава пета от Закона за Българското гражданство. Тя предстои да бъде публикувана в следващия брой на Държавен вестник. 

„Причината, която наложи тази важна промяна, е затруднението на кандидатите, които живеят в страната да подават в разумен срок подготвените от тях документи за придобиване, възстановяве или освобождаване от българско гражданство. Записванията в електронната система на дирекцията „Българско гражданство“ са запълнени до края на месец юни 2022 г. и са над 23 хиляди. За хората, живеещи в чужбина, е предвидена възможност да подават документите си в дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина. В същото време за лицата, живеещи в България, не е осигурено предимство за обслужване в Министерството на правосъдието, а те не разполагат с друга алтернатива“, обясни министърът. След обнародването на наредбата ще бъде възможно лицата, които са български граждани, граждани на държава – членка на Европейския съюз и чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване в Република България да подават своите документи и присъствено. „Очакваме около 2000 човека да се възползват от приетото изменение“, допълни Стоилов.

Той открои и темата за т.нар. инвестиционно гражданство, като отбеляза, че от 2019 г. има постъпило възражение от Европейската комисия срещу тази практика, която съществува в малко държави на Стария континент.

„Поискали сме информация от Агенцията за чуждестранни инвестиции – какви са тези инвестиции и дали те са реални, дали продължават да съществуват. Вероятно трябва да се обсъди и радикално решение. Във време, когато всичко се купува и продава дали такъв важен публичен институт като гражданството, да подлежи на придобиване срещу определени инвестиционни ангажименти или намерения“, каза още Стоилов.

Друг важен проблем, по който работи министерството е законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпънение на наказанията и задържане под стража, във връзка с преобразуване на Държавното предприятие фонд „Затворно дело“ като административна структура на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в посока продължаване на дейността.

„То може да е в състояние ефективно да организира производство, с участие на лишените от свобода, включително на земеделска продукция, която в момента не се ползва за изхранване на затворниците, а може да помогне за подобряване и поевтиняване на храната, респективно за намаляване на средствата, отделяни за обществени поръчки“, каза Стоилов и допълни:

„Трябва да се преосмисли практиката за отдаване под наем на лавките в затворите. Тези, които ги наемат сами определят цените в тях, а не собственикът, които ги предоставя за ползване. Ако следващото Народно събрание има волята да покаже, че държавата може да бъде добър стопанин, това би довело до значителни подобрения“.

Министър Стоилов даде информация и по организацията на изборния процес в местата за лишаване от свобода. Към началото на месеца в арестите и затворите се намират малко над 1200 лица, които имат право на глас.

„Това, с което мога да се ангажирам, е че изборната активност в местата за лишаване от свобода отново ще бъде най-висока. Предишния път тя е била около 90 %, при това без купен и корпоративен вот. Надявам се, че всички, които отговарят за организацията на тази дейност, ще я осъществяват максимално добре, така че гражданите, които могат да упражнят своето право на глас, да го направят съгласно закона“, обясни правосъдният министър. 

Министърът на правосъдието е обсъдил с директора на Агенция по вписванията взаимодействието с „Информационно обслужване“ като системен интегратор по изграждане и поддържане на информационните системи и създаването на правила за тези отношения.

На въпрос министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов коментира и публично заявеното намерение на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков да му предостави сигнал срещу главния прокурор Иван Гешев:

Ще анализирам сигнала, когато постъпи, ще преценя неговата допустимост и основателност. Знаете, че съгласно Конституцията такива въпроси са в правомощията на Висшият съдебен съвет, а министърът на правосъдието е един от тези, които могат да го сезират, отговори министъра Стоилов.

Той бе категоричен, че в близките дни най-актуалната задача е добрата организация на изборите. „Надявам се, въпреки противоречията, прокуратурата и Министерството на вътрешните работи да си взаимодействат ефективно, за да се намали рязко броят на купените глясове за разлика от предишни години“

Pin It on Pinterest