Министър Стоилов поска от ВСС срок за отстраняване на недостатъците на Единната информационна система на съдилищата

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов изпрати писмо до Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане да се посочи срок за отстраняване на констатираните недостатъци във функционирането и работата на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Повод за писмото са получените в министерството на правосъдието становища от Върховния касационен съд и Районен съд – Сливница, в които са изброени десетки конкретни трудности при работа със системата и липсата на функционалност. Като най-смущаваща последица от ползването на ЕИСС е посочено несъобразяването с действащи нормативни актове и дори с Конституцията на страната. 

Отбелязана е и позицията на Висшия адвокатски съвет по казуса, в която се призовава за своевременни, разумни и адекватни решения на възникналите проблеми, предизвикани от преждевременното влизане в сила на процесуалните правила за електронно правосъдие, без да е осигурена техническа възможност за тяхното прилагане.

„Възможен временен изход от създалата се ситуация би могъл да бъде законодателна инициатива за отлагане действието на разпоредбата на чл. 360з, ал.1 от ЗСВ, както и на останалите нормативни разпоредби, касаещи прилагането и ползването на ЕИСС, за да се предостави реална техническа възможност за прилагането им“, се казва в писмото на проф. Стоилов до ВСС. 

Pin It on Pinterest