Министър Стоилов и зам.-министърът Павлова се срещнаха със синдикални организации

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов и заместник-министърът Мария Павлова се срещнаха с представители на ръководствата на Синдиката на служителите в затворите в България, Синдиката „Охрана“, Синдиката на пенитенциарните служители и Синдиката на заетите по трудови правоотношения.

На срещата присъстваха и ръководителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) Ивайло Йорданов и Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) Георги Жеков, както и представители на Министерството на правосъдието. Основна тема беше подготовката за следващата бюджетна година, както и изпълнението на заложените до края на годината финансови рамки.

„Над 8 милиона лева бяха осигурени през актуализацията на бюджета за двете дирекции – ГДО и ГДИН. Очаквам да няма прояви, които да изострят обстановката“, заяви проф. Стоилов на срещата. Той обясни, че за следващата бюджетна година може да се търси решение на въпроса с покачване на средствата за ободрителни напитки при нощните смени, както и на тези за храна. Представителите на синдикатите и ръководството на министерството се обединиха около тезата, че трябва да се приеме нормативна уредба за определяне на числения състав на двете дирекции. 

Заместник-министър Мария Павлова обърна внимание на кадровата обезпеченост като посочи, че през последните години намалява броят на лишените от свобода, но за сметка на това броят на служителите се увеличава.

До края на настоящата година се очаква приключване на конкурсни процедури и назначаване на 186 служители в ГДИН и 38 – в ГДО.

Pin It on Pinterest