Министър Стоев: Просперитетът на ЕС зависи от хората, младите са гръбнакът на нашето бъдеще

Просперитетът на Европейския съюз зависи от хората, младите са гръбнакът на нашето бъдеще.

Ние носим отговорност да им осигурим по-добри възможности чрез създаване на повече работни места, отстраняване на демографските проблеми, защита на нашите граници и допълнително подобряване на качеството на живот в Европа.

Това подчерта министърът на външните работи Светлан Стоев по време на откриването на онлайн дискусия – граждански диалог в София със заместник-председателя на ЕК и съпредседател на Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа Дубравка Шуица. Дискусията е част от Конференцията за бъдещето на Европа и бе открита от министър Стоев и министъра на външните работи и европейските въпроси на Хърватия Гордан Гърлич-Радман, който е на официално посещение у нас.

Гражданският диалог бе на тема „Конференция за бъдещето на Европа: образование, движение на мозъци и демографски тенденции“, а фокусът му бе върху важни въпроси за младите хора – от демографията, сътрудничеството в областта на науката и иновациите, до търсенето на по-добри условия и възможности за образование и развитие на младите в родните им страни.

Във встъпителното си слово в Дома на Европа министърът на външните работи изтъкна значението на солидарността и връзките между държавите-членки на ЕС особено в период на предизвикателства.

„Изменението на климата, миграцията, здравната пандемия, дезинформацията и проблемите със сигурността тестваха ЕС, както никога досега. Те причиниха несигурност сред гражданите на държавите членки. Сега, повече от всякога, Европа трябва да бъде обединена – това е единственият ни шанс да продължим напред”, заяви министър Стоев.

Той посочи, че за България Конференцията за бъдещето на Европа е отлична възможност за обмен на мнения, особено с оглед преодоляване на настоящата пандемия и изграждане на капацитет за устойчивост на бъдещи кризи. „Очакваме структуриран дебат, фокусиран върху най-важните политики за обществата и гражданите. Можем да направим ЕС по-силен и по-устойчив, като се съсредоточим главно върху това, което обединява и сближава държавите членки, както и върху сътрудничеството между институциите на ЕС. Надяваме се дебатът в Конференцията да ни даде идеи как да постигнем по -добре тази цел”, каза външният ни министър.

Българската страна приветства поставянето на преден план в дневния ред на ЕС темата за демографията, особено с оглед на продължаващите негативни демографски тенденции в Европа. Загрижени сме за обезлюдяването на региони с по-неблагоприятни икономически условия. Застаряването на населението и намаляващият дял на работещите са част от основните проблеми, които трябва да бъдат решени.

В рамките на събитието еврокомисарят по въпросите на демокрацията и демографията Дубравка Шуица подчерта, че за първи път сега ЕС отдели специално комисарски портфейл на темата демография. По думите й освен двата важни за Евросъюза прехода –  зеленият и цифровият, преходът в демографията също има голямо значение за бъдещето на съюза. Тя представи и интерактивния инструмент за наблюдение и предвиждане на демографските промени в ЕС – „Демографски атлас“, достъпен  на електронната платформа на Конференцията за бъдещето на Европа.

В своето изказване заместник-председателят на ЕК подчерта и значението на България като държава-член на Европейския съюз, включително и в геополитически план. Дубравка Шуица изрази мнение, че е важно България, както и родината й Хърватия да бъдат приети в Еврозоната и Шенген.

Конференцията за бъдещето на Европа е съвместна инициатива на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия и цели да даде водеща роля на европейските граждани в определянето на приоритетите на ЕС чрез множество свързани събития и дебати, както и чрез интерактивна многоезична цифрова платформа.

Днешното събитие бе организирано от Министерството на външните работи на България и Министерството на външните и европейските въпроси на Хърватия в сътрудничество с Представителството на Европейската Комисия в България и PanEuropa България.

Министър Стоев даде висока оценка за значението на подобни дискусии като заяви, че България ще продължи да работи за организиране на подобни форуми и в бъдеще, за да даде глас на хората от ЕС.

Pin It on Pinterest