Министър Стоев получи благодарствено писмо от Жозеп Борел във връзка с приемането на граждани на Афганистан, работили за ЕС

Министърът на външните работи Светлан Стоев получи писмо от Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел, в което той изразява искрена и дълбока благодарност към България по повод предложението й да приеме до 20 афганистански граждани като част от усилията на Съюза да помогне и осигури защита на служителите, работили за структурите на ЕС в Афганистан.

„Това е конкретна проява на европейска солидарност, която е много необходима и ценена, особено в настоящия период на криза“, се посочва в писмото до министър Стоев. Върховният представител Борел изразява готовност за тясно сътрудничество по Афганистан в бъдеще, особено в предстоящите месеци, когато ЕС и неговите държави-членки съвместно ще формират новия подход към Афганистан и неговия народ.
Припомняме, че на 26 август 2021 г. Министерският съвет прие решение за приемане на общо до 70 афганистански граждани и техните семейства, работили към посолството ни или били в служебни отношения с ЕС, НАТО или със структурите на ЕС и НАТО в Афганистан.

Pin It on Pinterest