България

Министър Славов обсъди конституционната реформа с докладчици от Венецианската комисия

Министърът на правосъдието Атанас Славов обсъди предложенията за промени в Конституцията на България с докладчици от Венецианската комисия.

Посещението им в София е част от процедурата по събиране на мнения за предстоящите промени в основния закон при изграждането на становището на комисията.

Министър Славов очерта трите основни насоки в предложения проект – реформа на съдебната система, засилване на парламентаризма чрез промяна на статута на служебните правителства и въвеждането на индивидуална конституционна жалба.

Атанас Славов подчерта, че с предложените промени в областта на съдебната власт се цели да се изпълнят дългогодишните препоръки за осигуряване на независимост на съда, намаляване на властта на главния прокурор и осигуряване на контрол и отчетност на прокуратурата. Той разясни, че независимостта на съда се постига чрез оформянето на отделен Висш съдебен съвет, доминиран от членове, избрани от съдийската общност.

В същото време за бъдещия отделен Прокурорски съвет мнозинството ще бъде осигурено от обществената квота, избрана от Народното събрание, като се елиминира досегашната йерархична структура от съветски тип, в която главният прокурор стои на свръховластен на върха на пирамидата. Засегнат беше въпросът за броя и продължителността на мандатите на председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор, а също и форматът на общия инспекторат към съдебната система.

Една от основните теми в разговорите беше статутът на служебните правителства, засилването на ролята на парламента и плавното преминаване на властта в период на нестабилност и чести парламентарни избори. Друга засегната тема беше обхватът и механизмът на действие на индивидуалната конституционна жалба.

Европейската комисия за демокрация чрез право, известна като Венецианска комисия, е консултативен орган по конституционно право към Съвета на Европа. Очаква се становището за проекта за промени в Конституцията на България да бъде прието на сесията на 6-7 октомври.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest