България

Министър Шалапатова провери условията в кризисен център в Бургас

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова провери условията в общинския кризисен център в Бургас, който от 1 октомври ще започне работа като делегирана от държавата дейност.

Разширяването на услугите за превенция и предоставяне на подкрепа на пострадалите от домашно насилие и трафик е част от ангажиментите, които Министерството на труда и социалната политика (МТСП) пое в рамките на разписаните от правителството мерки за справяне с проблема.

Центърът е с капацитет от 15 места, а държавното финансиране ще осигури устойчивост на услугата и възможност за разширяване на екипа с цел повишаване на нейното качество. Министър Шалапатова обсъди с представители на община Бургас и на екипа възможността за обучения на персонала, включително и за обмен на опит чрез посещения в кризисни центрове в страната, които са доказали устойчивост и качество на услугата.

В община Бургас отчитат сериозен ръст на заявления от хора, търсещи подкрепа като жертви на домашно насилие. „Различни статистики потвърждават тези Ваши наблюдения, а в същото време в анализите, на база на които до края на 2023 г. трябва да се изготви Националната карта на социалните услуги, нито една община не е заложила разкриването на кризисни центрове. Затова се наложи Агенцията за социално подпомагане да предвиди такива във всяка област. Каня Ви в община Бургас да прегледате проекта на Картата не само на общинско, но и на областно ниво, за да сме сигурни, че нито една потребност не е изпусната. Защото знаете, че  картирането е основният инструмент да адресираме услугите към реалните потребности на хората на местно ниво“, призова министър Шалапатова. Същия призив тя отправи и към областния управител на област Бургас Пламен Янев на срещата с него.

До момента в кризисния център в Бургас е оказвана подкрепа за интеграция в обществото на украински семейства, намерили в България спасение от войната. Министър Шалапатова се  запозна с майки с деца, които благодарение на екипа на центъра вече работят, имат квартири в града, а децата им посещават детска градина и училище. Валентина, Анна и Виктория благодариха на министъра на труда и социалната политика за сигурността, спокойствието и подкрепата, включително и чрез социалните услуги, която са получили у нас. „Хората в центъра ни помогнаха за всичко –  да намерим квартира, работа, личен лекар, училища и градини за децата ни“, сподели Валентина.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest