България

Министър Шалапатова: МТСП предлага еднократна помощ от 15 000 лв. за семействата на загиналите при наводненията в Царево

Министерството на труда и социалната политика ще предложи на правителството да отпусне 15 000 лв. еднократна помощ за семействата на загиналите при наводненията в община Царево.

Това съобщи министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на блиц контрол в Комисията по труда, социалната и демографската политика към 49. Народно събрание. Целта на помощта е държавата да осигури допълнителна финансова подкрепа на наследниците на четиримата загинали по време на бедствието.
Министър Шалапатова добави, че към момента са подадени 41 заявления от пострадали семейства за получаване на еднократна финансова помощ до 1512 лв. за посрещане на инцидентно възникнали жизненоважни потребности. 


„Нашите наблюдения са, че първите две седмици броят на заявленията не е висок, тъй като реално първите от пет до седем дни хората имат много по-силен емоционален шок. Затова общите ни усилия с Българския червен кръст и доброволческите организации са да им окажем необходимата емоционална и психологическа подкрепа“, обясни Шалапатова. Тя сподели, че от страна на община Царево към момента не е постъпило искане за осигуряване на работна сила чрез Агенцията по заетостта за разчистване на последствията от наводненията. Министър Шалапатова подчерта, че усилията на Министерския съвет са насочени към изготвяне на по-адекватна превантивна политика, така че да не се стига до бедствия и загуба на човешки живот.

Пред депутатите тя представи данни за предоставянето на помощи за отопление за предстоящия зимен сезон. До началото на септември заявления-декларации са подали 296 367 души, което е ръст с 3.8% спрямо същия период на 2022 г. Броят на издадените заповеди за отпускане на помощта е 221 136. Останалите заявления се обработват. „Очакванията са, че подпомогнатите могат да са и повече от предварителната прогноза за 327 000 хора и семейства, което е ръст с 8.5% спрямо изминалия отоплителен сезон“, съобщи Шалапатова. Тя увери, че благодарение на направените промени в нормативната уредба ръстът на пенсиите няма да бъде причина пенсионери  да отпаднат от подпомагане за отопление. Предвиденият ресурс за целевата помощ е 181.3 млн. лв. Заявления-декларации могат да се подават до 31.10.2023 г.

Преди началото на учебната година министър Шалапатова информира народните представители, че вече е отпусната еднократна помощ от 300 лв. за ученици за 169 139 деца в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Първата половина от средствата (150 лв.) се изплаща до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането й. Това означава, че за заявленията, подадени през месец август, Агенцията за социално подпомагане ще преведе помощта до края на септември. Останалите 150 лв. се предоставят в месеца, следващ началото на втория учебен срок, но само при условие, че детето продължава да учи. Заявления могат да бъдат подавани до 15 октомври.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest