Министър Рашков подаде сигнал в НСЛС срещу Гешев

Днес, 27.07.2021 г., в Националната следствена служба е постъпила
информация от служебния министър на вътрешните работи г-н Бойко Рашков,
съдържаща твърдения за извършени от главния прокурор на Република
България деяния, съставомерни по чл. 145а от НК, по чл. 285 от НК, по
чл. 287а, т. 2 от НК и по чл. 360 от НК. Посочените състави са от
компетентността на Специализираната прокуратура, с оглед на което
информацията е изпратена по компетентност на Специализираната
прокуратура.

Националната следствена служба няма правомощия да образува досъдебни
производства. Преценката за наличието на основания за образуване на
досъдебни производства е единствено и само в компетентността на
прокурор.

Pin It on Pinterest