България

Министър Петкова стана председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика

Вицепремиерът и министър на финансите Людмила Петкова бе избрана за председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Членовете на Съвета единодушно подкрепиха предложението на Васил Велев, председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

„Министерството на финансите винаги е било ангажирано в процесите за намаляване дела на неформалната икономика в страната, за изсветляване на плащанията и увеличаване прозрачността“ – заяви заместник-министърът на финансите Мартин Дановски при откриването на заседание, на което представляваше вицепремиера Людмила Петкова. Той посочи, че през последните години са инициирани редица мерки и дейности за спазване на данъчното и трудовото законодателство, включително прилагайки някои от най-добрите международни практики и инструменти. „Убедени сме, че с намаляването на сивата икономика ще постигнем по-справедливо и ефективно разпределение на ресурсите от гледна точка на публичните институции. Като от позицията на бизнеса, позитивите също не са малко, а именно – намаляване на нелоялната конкуренция и по-висока производителност“ –  отбеляза още заместник-министърът на финансите.

Общественият съвет е създаден от АИКБ по европейския проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Той е постоянен консултативен орган за сътрудничество и координация на национално равнище при разработването и осъществяване на политиката по въпросите на ограничаването и превенцията на неформалната икономика и недекларираната заетост.

Партньорството на Министерството на финансите и АИКБ в областта на ограничаване на сивата икономика е от дълги години, Людмила Петкова е работила активно досега в Обществения съвет като негов член.  

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest