Министър Петков: Политиките за подкрепа на децата и семействата са сред приоритетите на МТСП

Политиките за подкрепа на децата и семействата са сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП)и са в съответствие с основния конституционен принцип, че отговорността за възпитанието и отглеждането на децата е право и задължение на родителите и се подпомага от държавата.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на Национален форум „С очи за всички“,  организиран от УНИЦЕФ-България , с който се отбелязва 30-тата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.  

Министърът припомни, че  гарантирането и осигуряването на достъп на децата до основните им права е отговорност на не само на родителите и отделните секторни системи, но и на цялото общество. Той подчерта,  че  интегрираният  подход и сътрудничеството между всички ангажирани страни е най-добрият начин да се отговори на индивидуалните потребности на детето, за да се осигури правилното му развитие.

В изказването си министър Петков  обясни, че МТСП ще продължи да развива политики, насочени към гарантиране правото на всяко дете да има семейство, да расте здраво, щастливо и подкрепяно. Ключови за реализацията на тези политики са услугите за превенция и ранна интервенция, осигуряване на семейна или близка до семейната среда и други. Именно поради това, реформата в областта на социалните услуги е сред приоритетите на социалната политика в България.

България е сред първите държави, които подписват Конвенцията на ООН за правата на детето и я ратифицира без резерви през 1991 г. – само две години след нейното приемане. Това дава ясна посока и визия за развитие на политиките за детето в контекста на основните принципи, заложени в Конвенцията, заяви министър Петков.

В рамките на форума участиевзеи зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която постави акцент върху деинституционализацията на грижата за деца. В процеса на деинституционализация броят на децата в специализирани институции е намалял с 93%, а 116 от тях са закрити. В сравнение с 2010г. има превес на грижата в семейна среда. Много по-висок е делът на децата, които се отглеждат в семействата на близки и роднини в сравнение с тези в резидентна грижа, обясни зам.-социалният министър. 

Pin It on Pinterest