Министър Петков: На 1445 хора с увреждания са издадени направления за ползване на личен асистент

Близо 200 млн. лв. от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са изплатени по проекти на общините в периода от началото на май 2015 г. до май 2019 г. Операциите са насочени основно към подкрепа на заетостта на хора от уязвимите групи и насърчаване на тяхното социалното включване.Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на заключителната конференция на местните власти за мандат 2015-2019 г. , организирана от Националното сдружение на общините в Република България в Боровец.  В следващия програмен период 2021-2027 г. бюджетът на ОПРЧР ще се увеличи с около 70% в сравнение с настоящия програмен период, каза министър Петков.    Към 15 юни са подадени 65 000 заявления за извършване на индивидуална оценка на хора с увреждания. От тях в 3745 случая е заявена потребност от лична помощ. На 1445 души са издадени направления за ползване на личен асистент, каза министър Петков. С получения документ те могат да кандидатстват пред съответната общината по настоящ адрес, която съгласно законодателството е доставчик на лична помощ.  Със стартирането на операцията „Патронажна грижа“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ около 15 000 души ще получат здравни и социални почасови услуги в домовете си, добави министър Петков. Министър Петков открои изпълнението на актуализирания план за действие по Стратегията за деинституционализацията на грижата за деца сред постиженията в приключващия мандат на НСОРБ. Натрупаният опит трябва да бъде приложен и в реализацията на Националната стратегия за дългосрочна грижа, с която ще се постави началото на деинституционализацията на грижите за възрастните хора и за хората с увреждания, каза министър Петков. Той припомни, че през 2019 г. бюджетът за делегираните от държавата социални услуги е 260 млн. лв., което е с над 30 млн. лв. повече в сравнение с 2018 г.

Pin It on Pinterest