България

Министър Павловa се срещна с главния прокурор на провинция Бавария

В лицето на Бавария имаме истински партньор”, заяви министър Мария Павлова по време на срещата си с Райнхард Рьотле, главен прокурор на провинция Бавария, Федерална Република Германия, който е на посещение в България.

Г-н Рьотле се запозна с функционалните компетентности на министерството и ролята му при осъществяване на взаимодействието със съдебната власт.

Внимание бе обърнато и на второстепенните разпоредители с бюджетни средства – Агенция по вписванията,Националното бюро за прана помощ, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Главна дирекция „Охрана“, Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ и Бюрото по защита на застрашени лица.

Г-н Рьоте прояви интерес и към нормативната уредба, отнасяща се до финансирането на  министерството и подчинените му структури.

Министърът на правосъдието отправи благодарност към главения прокурор Рьотле и колегите му от прокуратурата в Мюнхен, за съдействието при транзитно преминаване на издирвани от България лица. „Колегите ни, ангажирани пряко с част от тази дейност, ценят високо бързото съдействие, което получават от ваша страна във всеки един конкретен случай“, каза министър Павлова. Тя допълни, че се надява сътрудничеството на българското Министерство на правосъдието с баварските власти да се развива успешно и в бъдеще.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest