България

Министър Павлова провери подготовката за провеждане на изборите в местата за лишаване от свобода

25 секции ще има в арестите и в затворите в страната

Министърът на правосъдието Мария Павлова посети затворите в Стара Загора и в Сливен, като във фокуса на проверките бе подготовката и организацията в местата за лишаване от свобода на изборите за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни.

изображение

По данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН)към 5 юни т.г. лицата, които в момента са на територията на затворите и арестите в страната и имат право да гласуват, са 1263. Това са обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждане на изборите. В затворите техният брой е 660,  а в арестите – 603. Изборни секции ще бъдат разкрити във всички затвори – общо 13, секциите в арестите ще са 12. В София ще са гласува отново на три места – в затвора и в арестните помещения на бул. „Г. М. Димитров“ и на ул. „Майор Векилски“. В Стара Загора имащите право на глас са общо 78 – в затвора и в ареста, в Сливен те са 41. 

Организацията на изборите в затворите и арестите е уредена, съгласно Изборния кодекс и Решение от 23 май 2024 г. на Централната избирателна комисия. Избирателна секция се образува при наличието на не по-малко от десет избиратели. За обезпечаване реда и сигурността в затворите и арестите при провеждане на предстоящите избори е издадено разпореждане на главния директор на ГДИН. По време на инспекцията на министър Павлова бяха докладвани изготвените планове за вътрешна организация, осигуряващи строги правила за придвижване на задържаните лица в изборния ден. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest