Министър Маринов се срещна с посланика на Кралство Нидерландия

Двамата дадоха висока оценка на двустранното полицейско сътрудничество и изразиха готовност да продължат да работят за неговото по-нататъшно разширяване и укрепване.

В хода на срещата, министър Маринов запозна гостите с резултатите на страната ни в противодействието на нелегалната миграция, както и за развитието на миграционната ситуация в региона и новите предизвикателства, произтичащи от активизирането на Източносредиземноморския маршрут.  Посланик  Беа тен Тъшър информира за предложение на нидерландска страна за осъществяване на работно посещение във връзка с трафика на хора на представители на България, Румъния, Молдова и Унгария. Двамата подчертаха, че това е една от основните области на двустранното сътрудничество, както и готовността  за активно продължаване на практическия обмен.

Pin It on Pinterest