Министър Маринов: Докладът по механизма за сътрудничество и проверка отчита постигнатите от България трайни нива в борбата с организираната престъпност и корупцията

Европейската комисия прие днес най-новия си доклад за предприетите от България действия за изпълнение на ангажиментите ѝ във връзка със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и проверка (МСП).

В днешния доклад се разглежда постигнатият през изминалата година напредък в изпълнението на последните 17 препоръки, дадени от Комисията в доклада ѝ от януари 2017 г. В него със задоволство се отбелязва последователната работа на България по изпълнението на тези препоръки. Комисията е на мнение, че напредъкът на България по линия на МСП е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС.

По повод заключенията министърът на вътрешните работи Младен Маринов отчете, че докладът показва трайно постигнати нива, които ни гарантират доверие сред партньорските служби както в европейски аспект, така и в международен. „Ще се опитаме да дадем сигурност на българските граждани и да отговорим на обществените очаквания“, бе категоричен вътрешният министър и припомни, че при предходния доклад отпадна показател 6 по отношение на противодействието на организираната престъпност и борбата с корупцията. „Продължаваме да усъвършенстваме системата и за противодействието на този вид престъпност. В положителна насока бяха отбелязани и мерките за противодействие на корупцията, в това число и в МВР, работата ни в посока да развиваме тази положителна практика е постоянна“, подчерта министър Маринов.

Pin It on Pinterest