България

Министър Малинов: Стратегическото партньорство между България и Азербайджан ще допринесе за енергийната сигурност в Европа

След петгодишно прекъсване в Баку се проведе шестото заседание на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество

България и Азербайджан ще задълбочат сътрудничеството си в енергийна област с цел гарантиране сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ. Българската страна има интерес да получава допълнителни количества от Азербайджан за България и региона, на база на сключване на дългосрочни договори. Това са част от темите, по които се споразумяха България и Азербайджан по време на шестото заседание на Междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество, която се проведe в Баку. Съпредседател от българска страна е министърът на енергетиката Владимир Малинов.

България подкрепя силно бъдещото разширяване на Южния газов коридор, стана ясно по време на заседанието. Активното сътрудничество и по-нататъшната интеграция на енергийните пазари в региона на Югоизточна Европа ще съдействат за адекватен отговор на двете страни на настоящите и бъдещите енергийни предизвикателства. Азербайджан е ключов партньор на България в изпълнение на един от основните приоритети в енергийната сфера – диверсификацията на енергийните източници. Доставките от Каспийския басейн имат съществен принос за гарантиране сигурността и конкуренцията на пазара на природен газ. „Благодарение на отлично развитата ни газопреносна инфраструктура, българската страна може да приеме допълнителни доставки, които ще повишат енергийната сигурност не само в България, а и в целия регион на Централна и Югоизточна Европа“, изтъкна министър Малинов по време на заседанието.

Сътрудничеството по проекта за създаване на Зелен енергиен коридор също бе в центъра на дискусиите в Баку. Българската страна подкрепя и активно участва като партньор в проекта, който се основава на стремежа за укрепване на националната и регионалната енергийна сигурност и свързаност в Черноморския басейн, диверсификация на източниците на доставка, използване на потенциала за производство на енергия от възобновяеми източници в Каспийския регион и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в националния енергиен микс. „През миналата седмица Министерският съвет на Република България одобри участието на нашата държава чрез БЕХ и неговите дъщерни компании в изпълнението на Зеления енергиен коридор“, информира министър Малинов. По неговите думи, търсенето на зелена енергия нараства не само в България, но и в целия регион. Министър Малинов изрази увереност, че шестото заседание на междуправителствената комисия ще предостави допълнителен стимул за изпълнение на бъдещи съвместни проекти в енергийната сфера.

По-рано през деня министър Малинов проведе двустранна среща с министъра на земеделието на Азербайджан Меджун Мамедов, който е съпредседател на междуправителствената комисия от азербайджанска страна. Двамата коментираха значителния потенциал за разширяване на икономическия обмен между България и Азербайджан във всички области от взаимен интерес – търговия, промишленост, инвестиции, енергетика, транспорт, селско стопанство и много други. Двамата министри се съгласиха, че задълбочаването на контактите в тези сфери ще донесе взаимни ползи за двете държави, издигайки двустранните им отношения на ново равнище.

В рамките на визитата си в Баку българската делегация, водена от министър Малинов, положи цветя на Алеята на честта и Алеята на мъчениците в столицата на Азербайджан.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest