Министър Кузманов отчете свършеното от екипа му

Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов направи отчет за извършените дейности в ММС по време на неговото управление.

Той подчерта, че подготовката на българските спортисти, които ще вземат участие на Летните олимпийски игри и Паралимпийските игри в Токио, е напълно обезпечена и върви по план. Изплащат се паричните награди, а клубовете редовно получават финансово подпомагане. „Във връзка с решение на Министерски съвет от 04.06 беше създадена организация за допълнителни проверки на контрагенти на ММС, които биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ. Освен задължителната проверка на контрагента дали попада в списъка, обявен на страниците на МФ и НАП, се проверяват членовете на управителните органи, съдружниците и собствениците на капитала на юридическите лица за участията им в други фирми, потенциално застрашени по този ред“, каза той. 
    Министър Андрей Кузманов обяви, че служители на дирекция „Регионална координация и контрол“ в ММС са извършили 125 проверки. Освен тях са направени 3 извънпланови проверки на български спортни федерации, финансирани от ММС, а продължава извършването на още 4. „Изпратили сме писмо до Международната федерация по ММА, относно постъпили сигнали при нас за проведеното през 2018 г. в Шумен Европейско първенство по ММА за деца и младежи от 12 до 17 г.“, допълни спортният министър. 
    По отношение на дирекция „Младежки политики“ е разработен проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 , който в момента е в процес на съгласуване с останалите министерства, преди да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет. 
    Министър Андрей Кузманов заяви, че са осигурени финансови средства в размер на 248 460 лв. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане на ученици от общинските и частните училища и на ученици от държавните спортни училища, финансирани от ММС по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г. 
    Спортният министър обяви, че са направени 288 допинг-проби от Антидопинговия център. 
    Прави се всичко необходимо Научноизследователската лаборатория в спорта към СУ „Св. Климент Охридски“ да получи статут на акредитирана лаборатория от Световната антидопингова агенция. 
    Министър Андрей Кузманов каза, че е разпоредил вътрешен одит на държавното предприятие Български спортен тотализатор (БСТ), чийто принципал е ММС. „Там има много завишени разходи, предимно разходи за външни услуги. Има много изплащане на допълнителни възнаграждения на персонала, а реално тотото е работило на загуба. До 2019 г. тя е в размер на 27 468 000 лв. Съществен е и размерът на задълженията към участници в хазартни игри – 39 164 000 лв., които са се увеличили спрямо 2018 г. с 14 581 000 лв. За миналата година резултатите ще бъдат публикувани през септември и тогава ще видим дали нещата са се подобрили“, заяви министър Кузманов по време на пресконференция, на която направи отчет за работата на своя екип след встъпването в длъжност. 
    Той допълни, че след негово разпореждане БСТ е прекратил всякакви отношения по договора с фирма „Декарт“, която е свързана със санкциите по закона „Магнитски“ и внесе повече яснота по случая. „На 07.10.2011 г. БСТ обявява открита процедура по ЗОП с предмет: „Разработване и внедряване на информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за хазартни игри, организирани от БСТ“. Тя включва цялостно хардуерно и софтуерно оборудване за два центъра за данни и 1700 броя терминални устройства. За изпълнител е избран консорциум „Галоа“, с който на 30.12.2011 г. е сключен договор в размер на 14 849 000 лв. без ДДС. В този консорциум участват фирма „Декарт“ и „АйСиЕс“. На 27.06.2013 г. БСТ открива процедура по договаряне, без обявление, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на допълнително количество терминални устройства“. Тя е възложена на консорциум „Галоа“ с договор за сума в размер на 3 297 500 лв. без ДДС. На 02.04.2015 г. се открива друга процедура с предмет „Надграждане на приложен софтуер на съществуваща централна компютърна система и допълнителна доставка на терминални устройства“. Поръчката пак е получена от същия консорциум, а договорът е за 860 000 лв. без ДДС. На 27.11.2017 г. БСТ обявява открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Надграждане на съществуващата централна компютърна система за приемане и обработка на залози“. За изпълнител е избран фирма „Декарт“ ООД, с която е сключен договор на 01.08.2018 г. за 2 100 000 лв. без ДДС. Прави впечатление, че всички големи поръчки се печелят от фирма „Декарт“, свързана с Васил Божков, или от консорциум „Галоа“, в който участва фирма „Декарт“, обясни спортният министър. “Стана ми ясно поведението на министър Кралев след изявата за младежките програми, когато в офиса на ГЕРБ тропаше по масата и каза моето министерство, моите служители и моите кашони. Явно и тук е било неговото министерство, защото цялото предно правителство се бореше срещу Васил Божков, на когото бяха повдигнати 18 обвинения, a излиза, че правителството се е борило, а министерството на г-н Кралев не се е борило. Вие си направете изводите“, каза още той. 
    „Държа да заявя, че тотото няма да спира да работи, а печалбите ще се изплащат. Трябва да имаме доверие в БСТ, защото той е много важен финансов източник за българския спорт. Работата му би била още по-ефективна, ако се спрат течовете в него. Там работят много класни специалисти и аз вярвам, че те ще могат да се справят с тази ситуация“, категоричен беше министърът на младежта и спорта. 
    “Ние не сме тук да уволняваме и да сменяме, а да помагаме на българския спорт. Но когато се констатира, че по някакъв начин е ощетена българската държава, то трябва да се вземат мерки”, заяви министър Кузманов. Той обяви, че сред проверяваните дружества са още „Национална спортна база“ ЕАД, „Академика 2011“ ЕАД и „Сердика спортни имоти“ ЕАД.

Pin It on Pinterest