България

Министър Кръстев проведе среща с ръководството на НСОРБ

 Министърът на културата Кръстю Кръстев проведе работна среща с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България.

От страна на Сдружението в срещата участваха председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов, изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева, както и членове на Сдружението.

  От страна на Министерството взеха участие зам.-министрите на културата Амелия Гешева и арх. Чавдар Георгиев, началникът на политическия кабинет Весела Щерева, директори на дирекции в Министерство на културата. По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за подобряване на координацията и разширяване на сътрудничеството между Министерството на културата и местната власт, във връзка с осигуряване на съдействие по места за изпълнение на задачите, които са си поставили директорите на всеки конкретен културен институт.

  Министър Кръстю Кръстев подчерта ключовата роля на общините в работата на Министерството на културата. „Необходимо е да намерим повече пресечни точки по основните въпроси, свързани с развитието на културата и това е от особено значение за успешното развитие на процесите в сектора“, подчерта той. Министър Кръстев изтъкна още, че през настоящата година държавният бюджет дава възможност за значителни инвестиции в културни дейности и ефективното им управление е обща задача, която стои пред Министерството и общините.

  Друга важна тема в разговора бе разпределението на средствата, като участниците в срещата споделиха сходни виждания по основните аспекти на финансирането. В закона е предвидено част от средствата да бъдат насочени към повишаване на стандартите за делегираните от държавата дейности. И двете страни бяха единодушни, че системата изисква стабилно поетапно повишаване на ресурса за всички културни структури. Значителен обем от предвидените в бюджета средства, освен за системата на делегираните дейности, ще бъдат насочени и към развитие на дейности от културните организации чрез механизмите на различните програми на Министерството на културата. От НСОРБ изразиха готовност активно да сътрудничат при разработването на програмите, допустим бенефициент по които се предвижда да бъдат и общините.

  По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за финансиране на творчески колективи, които към момента са на издръжка изцяло от общинските бюджети и на общинските музеи и галерии. Дискутирани бяха и предстоящите промени в Закона за културното наследство, който съвсем скоро предстои да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание. Вече заседава и работната група, която подготвя концепцията за нормативно уреждане на статута и управлението на археологическите резервати в страната.

  На среща с екипа на Национален фонд „Култура“ ще бъдат обсъдени критериите и изискванията за кандидатстване на общините по програмата, която се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост.

Тук можете да се запознаете с Постановление № 13 от 29 януари 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest