България

Министър Кръстев проведе работна среща с ръководството на Българската библиотечно-информационна асоциация

Министърът на културата Кръстю Кръстев проведе работна среща с ръководството на Българската библиотечно-информационна асоциация.

В срещата участваха Амелия Гешева, съветник на министъра на културата, директорът на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ д.н. Силва Хачерян, а сред представителите на Управителния съвет на ББИА бяха Анета Дончева, председател, Васил Загоров, Димитър Минев, Калина Иванова, Спаска Тарандова и др. членове на УС на ББИА.

  Сред обсъдените теми на срещата бяха предприетите стъпки от страна на Министерството за промяна в нормативната уредба в сферата на културата и по-специално – в областта на библиотечното дело. Министър Кръстев постави като акцент необходимостта от синхронизиране на цялостното законодателство в сферата на културата. В тази връзка той подчерта ключовата роля, която има взаимодействието между Българската библиотечно-информационна асоциация и Министерството на културата, а също и сътрудничеството им с Националното сдружение на общините в Република България. Сред останалите обсъдени въпроси бяха подготовката на бюджета в част „Култура“ за 2024 г., различните механизми за финансирането на библиотеките, субсидираните бройки, стандартите, технологичното обновление и обновяването на книжните и сградните фондове на библиотеките, дигитализацията, прецизирането на инструментите за измерване на дейността на различните библиотеки. Обсъдени бяха и идеи по отношение дейността на Националния съвет по библиотечно дело.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest