Министър Комитова ще представи проект за превантивни дейности чрез изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи в свлачищни райони в страната

На 10 септември /петък/ министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова ще представи проект № BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз и Европейски структурни и инвестиционни фондове.

По него се предвижда да бъдат изградени контролно-измервателни системи за изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг на 26 бр. свлачищни района на територията на страната с цел ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия, свързани с опазване живота и здравето на хората в тези райони.

Общата стойност на проекта е 2 500 924,00 лв., от които 2 125 785,40 лв.  европейско финансиране и 375 138,60 лв. национално финансиране. 

Събитието е с начален час 10:00 и ще се проведе в зала „Пресцентър“, в сградата на МРРБ, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17 – 19.

Pin It on Pinterest