Министър Кирилов откри международен юридически форум

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов откри 4-дневно съвместно обучение по правата на човека в ЕС за магистрати от Гърция, Румъния и България.

„Тази година се отбелязват 10 години от превръщането на Хартата на основните права на ЕС в правнообвързващ инструмент, задължителен за държавите-членки и европейските институции, които прилагат правото на ЕС“, каза при откриването на форума министър Кирилов.
  Той припомни изявлението на директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права Майкъл О‘Флаерти от миналата седмица, който определи Хартата като един изключително модерен  и изчерпателен каталог на основните права, с които ЕС следва да се гордее.
  Министър Кирилов допълни, че ролята на Европейския съд по правата на човека за установяване на единна практика по прилагане на Хартата на основните права в ЕС е безспорна.
  „В правилника на българския парламент от 4 години е записано, че ежегодно Министерство на правосъдието представя доклад за изпълнение на решението на Европейския съд. Това е един много добър и работещ индикатор, за да сверяваме къде сме ние в правоприлагането, съобразяването и другите необходими мерки, които би следвало да изпълним, за да достигнем до най-висок стандарт в тази връзка“, изтъкна министърът.
  Като достижение на нашето правителство той изтъкна успешното противодействие на ксенофобията, антисемитизма, нетолерантността и престъпленията от омраза, които стоят във фокуса на ЕС и на Агенцията на Европейския съвет за основните права на човека.
  В заключение министър Кирилов пожела ползотворна работа на участниците във форума.

Pin It on Pinterest