Министър Желязков ще координира прилагането на регламента за свободното движение на нелични данни

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за единно звено за контакт за прилагането на Регламента за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз.

Националното звено ще предоставя информация за евентуални изисквания за локализиране на данни, приложими на територията на България.

Новите правила ще стимулират икономиката, основана на данни и развитието на нови технологии. Целта е да се намали броят и обхватът на ограниченията за локализирането на данни и да се повиши доверието в системите за трансграничного им съхранение.

Pin It on Pinterest