България

Министър Хинков откри обновените Операционен блок и Реанимация в Специализираната ортопедична болница в Горна Баня

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков откри обновените Операционен блок и Реанимация в Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф.Бойчо Бойчев“, кв. Горна Баня, София.

През последните три години Министерството на здравеопазването е инвестирало близо 8,5 млн. лв. целеви средства за ремонт, за съвременна медицинска апаратура и оборудване, както и за модернизиране на ключови структури на болницата.  „Сигурен съм, че реализирането на инвестициите ще окаже положителен ефект не само върху мотивацията на работещите в модернизираните структури, но и върху качеството на медицинското обслужване за пациентите“, категоричен бе здравният министър.

По думите на министъра тази болница се нарежда сред отличниците и е пример за добро управление. „Стремежът ни е все повече лечебни заведения в страната да са с подобрена трудова среда, което е една от предпоставките за качествено и ефективно здравеопазване“, допълни той.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest