Министър Донев пред МОТ: Възстановяването на заетостта след Ковид-19 е приоритет за България

Приоритет за България в трудовата и социална сфера е възстановяването на заетостта след пандемията от Ковид-19 и повишаването на качеството на работната сила чрез предоставяне на повече възможности за обучение, използвайки дигиталните технологии и развитието на новите гъвкави форми на труд и работата от разстояние.

Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев в изказването си по време на 109-та сесия на Международната конференция на труда, която се проведе онлайн днес. Във форума участваха всички държави-членки на Международната организация на труда (МОТ).

Министър Донев подчерта, че в проекта на новата Стратегия по заетостта 2021-2030 са заложени приоритети в контекста на новите реалности в резултат на пандемията и процесите на дигитализацията и зелена трансформация на икономиката. Той представи   и мерките на държавата за запазване на заетостта. По схемата 60/40 за субсидиране на заплатите и съхраняване на работните места е изразходван над 1% от БВП за 2020 г. По тази мярка са подпомогнати над 13 000 работодатели. Запазени са работните места на около 9% от заетите лица в страната. Предвиждаме и гаранционна програма в размер на 2,5 млрд. лв. в помощ на малкия и средния бизнес и самоосигуряващите се лица, посочи министър Гълъб Донев.

В изказването си пред делегатите на МОТ той акцентира и върху подкрепата за уязвимите групи от населението, както и допълнителната месечна финансова помощ за всички пенсионери в страната. Предоставяме и месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст. От началото на изпълнение на тази мярка са отпуснати над 36 млн. евро, каза министърът на труда и социалната политика.

В заключение той подчерта важната роля на тристранния диалог и глобалното сътрудничество, особено в ситуации на кризи.

Pin It on Pinterest