България

Министър Цоков се срещна с част от новоизбраните училищни директори

Как да се променят училищата, какви са пътищата за решаването на различни проблеми, как учителите да бъдат подкрепяни и мотивирани, как да се подходи индивидуално към децата и възможностите за ефективно включване на родителите в образователния процес.

Това бяха част от обсъжданите теми на среща на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков с кандидатите, получили 90 или повече точки на проведените конкурси за училищни директори.

Новите конкурсни процедури, които включват повече практически казуси и въпроси, са били предизвикателство, но и се оценяват като положителна стъпка за промяна в образованието, бе общото мнение на директорите. Те споделиха, че са били изненадани от новия изпитен формат и смятат, че на база професионален опит и добро познаване на уредбата всеки кандидат може да се справи с тях.

„Насочихме различните фази на изпита към това да се оцени лидерството на кандидатите и много важно – умението им да взаимодействат с хора. Защото очакваме промяната в образованието да започне от директорите в системата – те са тези лидери, които трябва да имат визията за утрешния ден“, каза министър Цоков. Той поздрави за постигнатите резултати спечелилите конкурса и подчерта, че разчита на техните идеи за провеждането на следващите конкурси. „Както искаме учениците да прочетат една задача и да мислят за решението ѝ, така трябва да изпитваме и директорите – по-компетентностно ориентирано, да имаме не само добри администратори, а хора с умения да се справят при различни условия“, каза министър Цоков.

Директорите споделиха каква е спецификата на техните училища, какви предизвикателства имат – с прием, работа с родители, привличане и приобщаване на деца от семейства без образование или пък с голям ангажимент към развитието на децата, училища, в които постоянно надграждат с иновации и квалификация на преподавателския състав. Партньорствата с местната власт бе друг акцент в разговора. Всички бяха на мнение, че за развитието на всяка образователна институция е изключително важна ролята на директора, но и на неговия екип, подкрепата за учителите – за тяхното постоянно професионално развитие. Те поздравиха екипа в МОН за непрекъснатото създаване на нови национални програми и нови модули в тях, които им позволяват да модернизират образователната среда и да ангажират учениците в разнообразни дейности, което стимулира техните интереси и желание да посещават училища и да постигат по-добри резултати.

Предстои и организиране на среща с всички новоизбрани директори, стана ясно по време на срещата. „В никакъв случай не искаме да разделяме едни кандидати от други, защото знаем, че всяка оценка има и субективен елемент. Затова и предстои да организираме дискусия с всички 200 новоназначени директори и заедно да обсъждаме промените, които ни очакват и мерките, които МОН трябва да предприеме“, обясни проф. Цоков. По думите му на подобна среща ще бъдат поканени и социалните партньори, защото „всички ние сме част от този процес на промяна и всички носим отговорността тя да бъде положителна и адекватна на времето, в което живеем“.

В срещата участваха директори на професионални и езикови гимназии, както и на обединено училище. В разговора се включиха и зам.-министър Емилия Лазарова и Георги Маринов, директор на дирекция „Организация и контрол“ в МОН, както и Величка Таседжикова, секретар на УС на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest