България

Министър Цоков: Полагат се основите за създаване на първия Национален център за позитивно образование в България

Във Варна предстои да се създаде първият Национален център за позитивно образование.

Основите за неговото обособяване бяха положени днес на среща между училища и детски градини в региона, на която присъства и министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Инициатор на обединението е СУ „Гео Милев“ във Варна. От 2022 година, под ръководството на проф. Румен Стаматов, екипът на училището последователно работи за прилагане на принципите на позитивната психология в училищното образование. По адаптираната и предоставената от него „Програма за промотиране на благополучието в училище“ се провеждат тренинги с учители и с ученици.  Резултатите, постигнати при реализиране на практиките и дейностите, дават основание на училището да потърси разширяване и приобщаване на още образователни институции към това, което правят и така се стига до идеята за създаване на Националния център.

„Това е най-структурираната такава програма в България и е логично тук да се положат основите за първия подобен Център като се надявам, че в следващите месеци и години ще ги умножим в цялата страна“, каза проф. Цоков. Той обясни, че позитивното образование е тенденция към която се обръщат все повече държави от целия свят. „Дори най-успешните образователни системи, където учениците оглавяват международните класации, все повече гледат към позитивното образование. Защото то се интересува не само към резултатите на учениците, а към щастието и благополучието им“, обясни министърът.

Проф. Галин Цоков представи и данни от световни проучвания, които показват че всяко второ дете се чувства неблагополучно, независимо от успехите, които постига. „Това е сигнал за всички образователни системи по света, че не трябва да се гледат само резултатите“, подчерта министърът и обясни, че това не означава липса на проследяване на постиженията, а фокусиране на вниманието към силните страни на децата и индивидуален подход на работа с тях. Проф. Цоков акцентира и че това е един от най-успешните подходи за намаляване на агресията в училищната среда.

В днешната среща участваха началникът на РУО-Варна Ирена Радева, родители на деца и учители от СУ „Гео Милев“. Те споделиха, че след разгръщане на позитивното обучение, децата са започнали да не искат да си тръгват от час и времето в училище се е оказало недостатъчно за всички инициативи, към които имат интерес. Особен фокус се поставя и на отношенията между тях, уважение на личността на съучениците и екипен подход на работа.

СУ „Гео Милев“ гр. Варна е училище с над 40-годишна история. В него се обучават 1260 ученици от I до XII клас, разпределени в 47 паралелки. Училището е с богати традиции в изучаването на чужди езици и усвояването на компютърни технологии. Член е Асоциираните към ЮНЕСКО училища, носител на Европейски знак за качество на образованието. Училището е иновативно училище с осъществяване на позитивен подход в личностното развитие на учениците и прилагане на театрални и арт-техники в изучаването на чужди езици.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest