Министър Белчев участва в редовните годишни срещи на МВФ и Световната банка

Министърът на финансите и управител за Република България в организациите от Групата на Световната банка (СБ) Валери Белчев и неговият екип в периода 11–15 октомври 2021 г. участваха в редовните годишни срещи на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ), които и тази година се проведоха виртуално. В рамките на форума министър Белчев проведе разговори с Алфред Камер – директор, Европейски департамент в МВФ, с Куун Давидзе – изпълнителен директор на СБ и Анна Биерде – вицепрезидент на СБ за Европа и Централна Азия, както и с Пол Хилберс, изпълнителен директор на МВФ. По време на разговорите бяха обсъдени глобалните процеси в контекста на икономическото възстановяване от негативните последици от пандемията, основните краткосрочни и средносрочни макроикономически прогнози и допускания, както и предизвикателствата, свързани с цените на горивата и електроенергията.

В разговорите министърът на финансите запозна събеседниците си с процеса по изготвяне на проектобюджета на Република България за следващата година. Той очерта мерките, предприети от страната ни за подпомагане на бизнеса и гражданите с цел ограничаване на негативните последици в следствие на разпространението на COVID-19. Министър Белчев информира високопоставените представители на МВФ и СБ, че Националният план за възстановяване и устойчивост вече е внесен в Европейската комисия, като в него са интегрирани мерки за възстановяване и модернизиране на икономиката. Беше представена макроикономическата рамка на Република България, както и теми, свързани с предизвикателствата, предизвикани от пандемията, включително и темата за ваксинацията и нейното по-ускорено реализиране.

На 15 октомври се проведе и виртуална съвместна среща (Constituency meeting) на министрите на финансите и управителите на централни банки на страните-членки на Нидерландско-белгийския офис в МВФ и на Нидерландския офис в СБ.

В рамките на членството си в МВФ и в организациите от Групата на Световната банка Република България принадлежи към група от държави, интересите на които се представляват от общ изпълнителен директор. Групата се състои от 16 страни в МВФ и 13 страни в организациите от Групата на СБ със сходен състав, като включва: Андора, Армения, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Грузия, Израел, Република Северна Македония, Молдова, Черна гора, Нидерландия, Румъния, Украйна, Белгия и Люксембург. В редовните годишни срещи участват изпълнителните директори за групата в МВФ и СБ, представители на ръководството на международните институции, както и делегации на страните-членки, включващи управителите и заместник-управителите за съответните страни.

Pin It on Pinterest