Министър Белчев: Ще продължим ползотворното си сътрудничество с ЕБВР

Министърът на финансите Валери Белчев и неговият екип се срещнаха с Шарлот Руе, директор за Централна и Югоизточна Европа на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Анка Йонеску, директор на ЕБВР за България и други представители на финансовата институция.

По време на срещата бяха представени плановете на ЕВБР, възможностите за техническа подкрепа и финансиране на проекти от националните планове за възстановяване и устойчивост.

„Определено ще продължим ползотворното си сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие. Тази седмица Националният план за възстановяване и устойчивост на България ще бъде изпратен на Европейската комисия и трябва да продължим напред. Важно е да работим прозрачно и ефективно“, заяви по време на срещата министър Белчев.

Практика на ЕБВР е да преглежда дейността си във всяка от държавите, в които оперира, и да формулира бъдещи приоритетни насоки за икономическото развитие на съответната държава. Стратегията за България за 2020-2025 г. е с фокус върху конкурентоспособността, устойчивото развитие на инфраструктурата чрез регионална свързаност, „зелени“ общински решения и подобрена ефективност, и укрепване на устойчивостта на финансовото посредничество. Областите на подкрепа са основно свързани с либерализация на енергийния сектор и устойчивия енергиен пазар, управление на инвестиционния климат, информационни и комуникационни технологии и иновации, капиталов пазар и управление на европейските фондове.

Банката е един от значителните инвеститори в България, като до 31.08.2021 г. ЕБВР е предоставила инвестиции в размер над 4 млрд. евро за финансиране на 269 проекта в страната, като инвестициите в частния сектор представляват 54% от актуалния портфейл на банката в България.

Pin It on Pinterest