Министър Банов участва във видеоконферентна среща между министрите на културата на страните от ЮНЕСКО

Срещата започна в 14 часа българско време днес и продължи повече от шест часа, през които представителите на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО) и на държавите членки представят своята визия за развитие на секторите по време и след кризата, причинена от COVID-19.

Във форума се включиха повече от 100 министри на културата от целия свят.
„Културата е един от приоритетите на националната ни политика, свързана с преодоляване на кризата“, каза министър Боил Банов пред участниците в срещата. „Всички вярваме, че тези тежки и неочаквани времена ще отминат. Затова трябва да сме готови за рестарта на културния живот и ние вече обмисляме необходимите мерки и стъпки за това“, допълни той. Според него следва да се мисли за финансовото и ресурсно осигуряване на културните програми на Организацията.
Министърът на културата запозна колегите си с част от мерките, които правителството на България вече предприе в подкрепа и съхранение на културния сектор, сред които: осигуряването на финансиране на държавните институти и на работещите в тях за времето на извънредно положение и до шест месеца след него, осигуряването на три минимални работни заплати и социалните осигуровки за най-застрашените свободни артисти, възможността за безлихвено кредитиране и по различни социални програми, захранването на Националния фонд „Култура“ с извънредни средства, с цел осигуряване и финансиране на повече проекти при облекчени условия за кандидатстване.
Българският министър благодари на Секретариата на ЮНЕСКО за възможността страните да споделят своя опит и добри практики за преодоляване на последиците, които здравната криза оказа върху културния сектор в световен мащаб. Той изрази надежда, че този форум няма да остане единична инициатива, защото съхраняването на културния сектор е съхраняване на общото бъдеще.
Обсъждането на мерки и прогнозирането на резултатите ще помогне на международната организация да формулира препоръките си за смекчаване на въздействието на здравната криза върху културния сектор в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Има нужда от добре обмислени и координирани инициативи на национално, регионално и международно ниво, отбелязаха организаторите и участниците в онлайн форума. Той беше открит от г-жа Одри Азуле, генерален директор на ЮНЕСКО. Тя припомни, че културата е една от най-уязвимите и засегнати от кризата области – ограничен е достъпът до 80 % от обектите на световното културно наследство, затворени са концертните зали, оперните сцени, театрите, музеите и галериите, библиотеките и други културни институти. Според посланията, отправени от различните страни, ЮНЕСКО трябва да направи не само оценка на въздействието на кризата, но и да изработи препоръки за всички участници в процеса на запазване и съхранение на културния живот.
Ефикасното решение за планетарната криза също трябва да е планетарно. Ето защо е необходима международна подкрепа за съживяването на културата, отчетоха министрите на културата по време на своята първа дигитална среща в рамките на ЮНЕСКО.

Pin It on Pinterest