Министър Банов проведе видеоконферентна среща с представители на културни организации извън държавния сектор

Министърът на културата Боил Банов проведе трета видеоконферентна среща с представители на културни организации извън държавния сектор в продължение на набелязаните стъпки по намиране на съвместно решение относно мерките, които трябва да се предприемат за подпомагането на независимия сектор в областта на културата и изкуствата.


  По покана на министър Банов на срещата присъства и министърът на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева. Тя отговори на въпроси от страна на участниците в срещите досега, отнасящи се до социалното подпомагане на артистите, които поради въведените мерки на извънредното положение биха се оказали в положение на трайна безработица. На срещата днес бяха дискутирани по-подробно и програмите на фонд „Култура“, както и сесиите на специализираните дирекции на Министерството в посока на включване като допустими разходи на разходи за персонал и административни разходи, в т.ч. и режийни, наеми и др., както и удължаване на срока за реализация на проектите до средата на 2021 г. Възможност покани за участие в сесиите да бъдат насочени и към неправителствени културни организации и творци бе също обсъдена като вид мярка за подпомагане дейността на културните организации извън държавния сектор.
  Министърът на културата прие предложението от страна на участниците в срещата за създаването на единен публичен регистър на свободните артисти, който да бъде в помощ на Министерството при подобни ситуации в бъдеще. Чрез него те ще имат възможност да декларират и препотвърждават своя статут периодично и да потвърждават, че доходите им са изцяло зависими от работата им в независимия сектор. 
  Дейността на работната група по отношение на правилата и действието на мерките продължава. Планирана е нова среща на министър Боил Банов с представителите на визуалните и изпълнителските изкуства в свободния и частния сектор.

Pin It on Pinterest