Министър Балтова обсъди с бизнеса и институциите резултатите от летния туристически сезон

Служебният министър на туризма доц. Стела Балтова представи пред туристическия бизнес и представители на местните власти равносметката до момента от летен сезон 2021.

Събитието се състоя в к.к. “Златни пясъци”. Българският турист възвърна интереса си към почивка в България, а към края на август туристопотокът в дестинация България достига 70% от нивата през 2019 година, отбеляза министър Балтова. “Служебният кабинет си постави краткосрочни цели, но вярвам, че постигнатото ще има стратегическо въздействие в бъдеще”, отбеляза министърът. По думите й резултатите дават основание да се заключи, че до момента летен сезон 2021 протича значително по-благоприятно спрямо първоначалните очаквания. Към края на август общият брой на туристите в местата за настаняване е 3,7 млн. по неокончателни данни от ЕСТИ за периода от началото на май 2021 г., като реално сезонът стартира едва от средата на юни, посочи министър Балтова. От тях над 2,3 млн. са българи, а чуждестранните туристи са 1,4 млн.

По данни на НСИ, за периода май–юли 2021 г. броят на реализираните нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла нараства над 2 пъти и достига 58% от равнището отпреди пандемията. Напълно се е възстановил вътрешният туризъм, като за периода май–юли 2021 г. българските туристи са с 9% повече спрямо периода май–юли 2019 г.

Постигнатите резултати са несъпоставимо по-високи спрямо летен сезон 2020 г. Ръстът на българските туристи е с над 50 на сто. Чуждестранните туристи се увеличават най-малко с 820 хил. или повече от 2 пъти спрямо 2020 г.

Като основен двигател във възстановяването на жизнеспособността на сектора през сезона бе вътрешният туризъм. Най-много българи са избрали Несебър – над 285 хил. и ръст над 45%, Варна – над 176 хил. и ръст близо 40%, Приморско – с над 135 хил. и ръст 30%. Бързо възстановяване на посещенията от български туристи има в Пловдив, Банско, Балчик, Хисаря, Велинград и много други.

Министър Балтова отчете промяната в поведението на туристите с навлизането на новите технологии и дигитализацията на туризма.

Топ пазарите за входящ туризъм за лятото са Румъния – 582 хил. с ръст 103%; Полша – 123 хил. с ръст 96%; Германия – над 105 хил. или 60%; Украйна – близо 87 хил. и най-висок ръст от над 2,5 пъти и Чехия 79 хил. и ръст 168%.

На срещата с бизнеса протече активна дискусия по текущите проблеми като актуализацията на бюджета и възможностите за финансиране в условията на пандемия, проблемът с кадрите, регулирането на цената на тока за бизнеса, паркоместата в курортните комплекси, туристическото райониране, както и предприемането на действия по решаването им. Като един от ключовите фактори за успех бяха посочени достъпът до информация, ефективната реклама и маркетингови стратегии на дестинация България.

Pin It on Pinterest