Mинимум 37 500 лв. ще бъдат вложени в търсене и прочуване на индустриални минерали в площ „Лили”

„Си Ем Пи“ ЕООД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Лили“, разположена в землището на с. Татарево, община Първомай, област Пловдив.

Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от три години. За това време „Си Ем Пи” ЕООД ще вложи минимум 37 500 лв. в търсещо-проучвателните дейности.

Pin It on Pinterest