Милко Бернер: SELEC е ефективен инструмент за противодействие на различните форми на трансгранична престъпност

20 години успешно сътрудничество между правоприлагащите органи отбеляза Центърът за правоприлагане в Югоизточна Европа

Заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер участва в Конференция на високо ниво на тема „Засилване на сътрудничеството в борбата с трансграничната тежка и организирана престъпност в Югоизточна Европа“. Форумът, организиран от базирания в Букурещ Център за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC), е посветен на 20-ата годишнина от създаването на регионалната организация, която обединява усилията на полицейските и митническите служби в борбата с трансграничната организирана престъпност.

„Ефективното справяне със заплахите за сигурността изисква комплексен подход, включващ всички ангажирани органи, тъй като въпросите на сигурността, миграцията, граничния контрол, противодействието на тероризма и организираната престъпност се преплитат и в голяма степен зависят един от друг. Международното сътрудничество, основано на този подход, особено в неговото регионално измерение, е допълнително условие и гаранция за успех“, отбеляза в изказването си заместник-министър Бернер. В този смисъл той определи SELEC като изключително ефективен инструмент за противодействие на различните форми на трансгранична престъпност.

От началото на тази година български представители са обменили със свои колеги от почти всички останали държави членки на SELEC данни за редица случаи, свързани с наркотрафик, трафик на оръжие, контрабанда на тютюневи изделия и незаконно производство на цигари, скиминг, фалшификации на пари, трафик на мигранти и изготвяне на неистински документи за самоличност, отчете още заместник вътрешният министър. Той увери, че България е готова да продължи активното си сътрудничество с всички държави от региона, участващи в центъра, както и с оперативните партньори и наблюдателите.

Делегатите направиха преглед на успешното сътрудничество между правоприлагащите органи в борбата с трансграничната тежка и организирана престъпност в Югоизточна Европа през изминалите 20 години. Отчетено бе, че постигането на резултати във всички направления не е възможно без бърз, точен и своевременен обмен на оперативна информация. В този контекст бе изтъкната и ролята на офицерите за връзка, които координират взаимодействието на националните компетентни органи на отделните държави. В рамките на дискусиите фокус бе поставен и върху настоящите предизвикателства и перспективи за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството чрез SELEC. Участниците присъстваха и на откриването на нов оперативен център в централата на организацията.

Представителите на държавите членки на SELEC приеха съвместна декларация, с която заявиха общия си ангажимент за засилване на сътрудничеството в борбата с трансграничната тежка и организирана престъпност в Югоизточна Европа, с общата подкрепа на оперативните партньори от Интерпол, Италия и САЩ.

Pin It on Pinterest