МФ публикува списъци на лицата, които попадат в обхвата на санкициите, наложени от OFAC

В изпълнение на решение на Министерския съвет, в рубриката „Открито управление“ Министерството на финансите публикува списъци (Рестриктивни мерки и Други мерки) на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали  в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Pin It on Pinterest