България

МЕУ няма да допусне внушения, уронващи прозрачността в процеса по удостоверяване на машините за вота

Министерството на електронното управление няма да допусне внушения, уронващи прозрачността в процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване.

В последните дни се разпространяват неверни твърдения по отношение на процеса за удостоверяване на машините за гласуване, които очевидно имат за цел да опорочат процеса. Основен приоритет на ръководството на Министерството на електронното управление е спазването на Изборния кодекс, което да гарантира доверието на гражданите в машинното гласуване. Министерството на електронното управление няма да допусне доверието на гражданите в машинното гласуване да бъде разрушавано чрез разпространяването на  внушения в публичното пространство от лица, които със своите действия или бездействия допринесоха за опорочаването на машинното гласуване през месец октомври миналата година. Действия и бездействия, които доведоха българските граждани да бъдат лишени от възможността си за избор по какъв начин да гласуват.

Доверието на гражданите в машинното гласуване не трябва и не бива да бъде ползвано за политически и предизборни цели. 

Хронология на процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване:

  • На 17 април стартира процеса по набиране на външни експерти, които да подпомогнат екипите при удостоверяването;
  • На 29 април при публична процедура бяха изтеглени на случаен принцип номерата на машините, които да преминат процеса по удостоверяване;
  • На 2 май бе публикуван за обществено обсъждане проект на актуализирана Методиката за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация;
  • На 10 май бе утвърдена Методиката за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация;
  • На 10 май, след края на работния ден, ЦИК предостави машините, които ще преминат процеса по удостоверяване;
  • На 11 май екипите по удостоверяване започнаха работа, като първата стъпка бе да установят наличието на всички активи, необходими за започване на действията по удостоверяване на машините за гласуване;

Всички действия в процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване са и ще бъдат публично оповестени. Министерството на електронното управление благодари на медиите за подкрепата, която получава от тях, чрез широкото отразяване на процеса по удостоверяване, което позволява на максимален брой граждани да се запознаят с всеки един етап от него.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest