България

МЕУ и МБВР ще си сътрудничат по изготвянето на национална рамка за управление на данните

Със свое решение правителството възложи на министъра на електронното управление да сключи споразумение за сътрудничество между Министерството на електронното управление (МЕУ) и Международната банка за възстановяване и развитие. Стъпката е продължение на подписано Рамково споразумение между банката и правителството на Република България от 2022 г. за подпомагане на МЕУ при изпълнение на процедура „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните“ приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“, финансирана по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027.

Изпълнението на споразумението ще спомогне за изготвяне на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните и определяне на стандарти за пространствата от данни.

Изпълнението на процедурата създава предпоставки за изграждане на първите пространства от данни на национално ниво с добавена стойност за гражданите, бизнеса, научните организации. Крайната цел е преодоляване на пропуските в управлението на данните в България, изграждане на ключов набор от пространства за данни и подпомагане на страната в наваксването на изоставането си от ЕС.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest