Методиката за нетните разходи при предоставяне на универсална пощенска услуга се синхронизира с промени в европейската рамка

Методиката за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест, се привежда в съответствие с изискванията на Европейска рамка за компенсиране на услуги от общ икономически интерес и промените в Закона за пощенските услуги.

Целта е да се приведат правилата за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсална услуга в съответствие в промени на европейско и национално ниво в областта на пощенските услуги. Създават се условия за оптимизиране на разходите на задължения оператор и подобряване на финансовите му резултати.

Pin It on Pinterest