България

Методи Методиев: Еврозоната ще донесе не само икономически, но и институционални ползи за България

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев обсъди с председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка  Клаудия Бух, с председателя на Единния съвет за преструктуриране на ЕС Доминик Лабуре и с подуправителя на Българската народна банка Петър Чобанов готовността на България за присъединяване към еврозоната и ефектите за страната от приемането на еврото.

„Присъединяването към еврозоната ще подпомогне институционалното ни сближаване с ЕС, което е важен елемент за икономиката на страната и за привличането на инвеститори“, отбеляза заместник-министърът. Той обърна внимание, че за този аспект от присъединяването към еврозоната малко се говори в българското общество, но той може да окаже значимо влияние за икономическото развитие на страната.

По време на срещата заместник-министър Методиев подчерта, че фискалната политика на страната последователно поддържа ниски дефицити под 3 %, като в момента инфлацията у нас бележи тенденция на спад. Подуправителят на БНБ Петър Чобанов акцентира върху добрата форма на банковия сектор у нас и обърна внимание, че българската икономика показва устойчивост и се справя много добре през последните години въпреки поредицата от кризи и напрегнатия геополитически контекст. 

„Последните проучвания показват обществена подкрепа за приемането на еврото у нас, сходна със стартовите позиции в другите новоприети държави. Данните от изследване по темата, правено от Министерството на финансите преди година, сочат, че бизнесът, банките и гражданския сектор силно подкрепят тази стъпка,“ коментира Методиев. Затова комуникационната кампания занапред ще се развива така, че да отговори на основните притеснения на хората, като и сред целите й е да противостои на дезинформацията по темата и да обърне специално внимание на уязвимите групи от обществото.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest